supercell_bl1
supercell1
supercell4
supercell5
supercell3
supercell2
supercell7
supercell6
Supercell

Alex Fernández Camps
2011

Material: Formigó armat.
Mesura: 90cm / 140cm.
Pes: 350Kg. / 800kg.
Tractament / Acabat: Formigó decapat i hidrofugat.
Instal·lació: Fixació mitjançant perns. / Recolzat sobre el
sòl.
Descarregar:

PDF
DWG
JPG