mimetic5
mimetic1
mimetic2
mimetic3
Mimetic

Yonoh
2009

Material: Formigó armat.
Mides: 200cm/ 325cm.                                                     Pes: 1200Kg. / 1700kg.
Tractament / Acabat: Formigó
decapat i hidrofugat.
Instal · lació: Recolzat sobre el sòl.
Descarregar:

PDF
DWG
JPG