cinnamon1
cinnamon5
cinnamon2
cinnamon3
Cinnamon

Durbanis
2016

Material: Formigó armat .
Mesura:150cm./ 160cm./ 240cm.                                                  Pes: 1000kg./ 1.300kg./ 2.300Kg.
Tractament / Acabat: Formigó
decapat i hidrofugat.
Instal·lació: Simplement sobre el sòl.
  Descarregar:

PDF

DWG

JPG